10 Padomi veiksmīgai laika plānošanai

  1. Laika plānošanas sākumā ir svarīgi pajautāt: “Kāpēc”. Kāpēc es to gribu darīt, uz kādu rezultātu ceru, kāpēc man tas ir svarīgi? Zinot atbildi uz “kāpēc”, varēs atrast arī atbildi uz “kā”.
  2. Mērķu definēšanā ir vērts atcerēties SMART principu – Specific, Mesurable, Attainable, Rewarding, Timely, proti – mērķiem jābūt konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, jānes gandarījuma sajūta un tiem ir jābūt orientētiem laikā.
  3. “Ja tu par to sapņo, tu vari to sasniegt”, teicis V. Disnejs. Konkretizē savu sapni pēc SMART principa un Tev jau būs mērķis. Ja pieliksi klāt rīcības plānu, varbūtība to sasniegt pieaugs.
  4. Ja Tev ir darba plāns ar 10 uzdevumiem un puse no tiem ir prioritāri, izskati plānu vēlreiz – prioritātes ir mazākā daļa no tā, ko darām. Mazākā, taču svarīgākā. Vienmēr sāc ar prioritātēm!
  5. Princips 80/20 vēsta – mazākā daļa no ieguldītā darba, no mūsu centieniem nes lielākos rezultātus, lielākā-gandarījumu. Atrodi, kas veido šo proporciju Tavā darbā, Tavā dzīvē. Kad esi to noskaidrojis, – kā būtu, ja darītu šos 20% biežāk?
  6. Mums bieži šķiet, ka apkārtējie ir mūsu laika zagļi. Aizdomājies, kas ir tas veids, kā es zogu laiku citiem? Varbūt pirms pieprasīt pārmaiņas citiem, ir vērts pastrādāt pašam ar sevi?
  7. Viena no būtiskām laika plānošanas problēmām nav prasme plānot laiku, bet gan prasme pateikt “NĒ”. Sakot “NĒ”, jo īpaši darba attiecību kontekstā, atceries arī piebilst, kad tad ir “JĀ”.
  8. Plāno ne tikai darbu, plāno arī atpūtu. Mēs varam kādu laiku strādāt pārslodzē, taču ilgtermiņā tas nav produktīvi. Nav neaizvietojamu darbinieku.
  9. Laika plāns nav pašmērķis. Izmanto iespējas, improvizē, vienkārši paturi prātā savu mērķi, atceries kurp un kāpēc Tu ej!
  10. Ieguldi laiku ne tikai savos darbos, bet arī savos sabiedrotajos. Labas attiecības ar kolēģiem, partneriem ļaus veiksmīgāk īstenot profesionālos projektus. Labas attiecības ar draugiem, ģimeni dos cilvēkus, ar kuriem kopā svinēt un izbaudīt savus panākumus.

Raksts tapis sadarbībā ar Ievu Vaini - Psiholoģi, TRIVIUMS komunikāciju treneri un pasniedzēju, atbalsta grupu vadītāja un karjeras konsultante.