Privātuma politika

Termini

Officeday – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Officeday Latvia”, reģistrācijas nr. 40003249449, juridiskā adrese Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, e-pasta adrese [email protected].

Aplikācija – Officeday mobilā aplikācija.

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura lieto Aplikāciju.

Ierīce – Lietotāja mobilā ierīce, kurā Lietotājs instalē un lieto Aplikāciju.

Preces – Aplikācijā norādītās Officeday preces (Officeday preču katalogs).

Veikals – Aplikācijā norādītā Officeday preču pārdošanas vieta.

Privātuma politika – šī Privātuma politika, kas nosaka Lietotāju datu apstrādes kārtību.

Vispārīgie noteikumi

Lietotāja sniegto datu apstrādes pamats ir Lietotāja sniegta piekrišana. Lietotājs piekrīt izmantot Aplikāciju un sniegt tajā prasītos datus saskaņā ar šajā Privātuma politikā noteikto kārtību.

Aplikācijā ievadītie Lietotāja dati tiek izmantoti šādiem mērķiem: 

  • Lietotāja atrašanās vietas noteikšana var tikt izmantota, lai atrastu Klienta atrašanās vietai tuvāko Officeday Veikalu;
  • Ierīces kamera var tikt izmantota, lai nolasītu Preces svītru kodu (preču meklēšanai Aplikācijā);
  • Lietotāja e-pasta adrese tiek izmantota, lai uz to nosūtītu Aplikācijā sagatavoto Preču sarakstu.

Lietotāja sniegtie dati Aplikācijā tiek izmantoti tikai Aplikācijas lietošanas laikā un tikai ar tiem saistītās funkcijas veikšanai. Lietotāja dati tiek dzēsti pēc tam, kad funkcija ir izpildīta.Lai uzlabotu Aplikācijas pieejamību, Officeday var apkopot raksturojošu informāciju par Ierīces viedu, modeli un tamlīdzīgu informāciju.Lai apkopotu statistiku, Officeday arī var apkopot informāciju par valsti, kurā Lietotājs izmanto Aplikāciju. Officeday neapstrādā jebkādus citus datus, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā. Lietotāja dati netiek nodoti trešajām personām.

Nobeiguma noteikumi

Officeday patur tiesības vienpusēji mainīt Privātuma politikas noteikumus, publicējot izmaiņas Aplikācijā un mājas lapā www.officeday.lv. Privātuma politikas jaunā redakcija stājas spēkā ar tās publicēšanas dienu. Ja Lietotājs turpina izmantot Aplikāciju pēc izmaiņām Privātuma politikā un/vai neveic aktīvas darbības, paužot iebildumus, Lietotājs ir piekritis tās jaunajai redakcijai. Ja Lietotājs nepiekrīt Privātuma politikas publicētajām izmaiņām, Lietotājs pārtrauc lietot Aplikāciju un dzēš to no Ierīces.